Tag Archives: budowa

Konstrukcja sztachety z Winylu na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja ogrodzenia z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych przypadków.

Ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z plastiku na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji plot PVC na plot i bramkę ze sztachet wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane plot Winylowe na plot i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy planowane sztachety z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements